Umberto Eco "Qızılgülün adı "

Dəyərli dostlar, sizə təqdim etmək istədiyim kitab Umberto Eco`nun "Qızılgülün adı"-dır.Kitab ilk baxış da,romantik əsər kimi görünsə də ,heç də elə deyil..Mən bir neçə dəfə,kitab mağazalarında adına görə kitabla maraqlanmamışam..Bir aforizm vardır, Hər zaman axtarışda ol, bir gün qızıl axtararkən mis taparsan, sabah mis axtararkən qızıl taparsan.Belə də,oldu.Mən romantik kitab axtarırdım,hədiyyə üçün kitabı aldım elə.Yolda vərəqləyənd gördüm ki,bu kitab hədiyyəlik deyil :) 
  Kitaba başlamaq üçün çox çalışdım ancaq aylarnan sadəcə baxdım..Əzablı günlər idi.Özümü hazır hesab etmirdim.Hall hazırda da hazır deyiləm bəlkə də. Sirli kitab insana özünü cəlb edir.


 " Qızılgülün adı" intellektual postmodernizmin və XX əsr romançılığın ən parlaq nümunələrindən biri,Umberto Eco yaradıcılığının kulminasiyasınıdır.Bu romanda müasir fəlsəfi fikrin bəşəiyyətə bəxş etdiyi bir çox düşüncə nemətləri ,- ikili qiymətləndirilmədən,mərləzin kənar üzərində,mütləqin nisbi qarşısında,həqiqətlər üzərində,əminliyin şübhə qarşısında ,ehkamın təhlil üzərində,əminliyin şübhə qarşisinda ,ehkamın təhlil üzərində ağalığlndan imtina ,patiş,intertekstuallıq ,semiotika və s.kimi anlayışlar eyniləşək ,"Biz buyuq!"dedi.

Bu o romanlardandır ki,ədəbiyyatı sevməyənlər belə ,ümumi dünyagörüşün inkişafı naminə oxumalıdırlar.Çağdaşımız olan Qərb mütəfəkkirinin qələmindən çıxmış böyük Qərb mədəniyyətinin bəhrəsi olan bu roman ünlü nəzərəiyyəçilərin və dünya oxuyucularının alqışlarını qazanib,yazılmasından 30 ildən artıq vaxt keçir,hələ də fəlsəfi ədəbiyyatı sevənlərin diqqət mərkəzindədir.Azərbaycan postmodern ədəbiyyat mövzusunda qızğın müzakirələr təxminən iyirmi ildir ki,gedir.

Əsər haqqında məlumatı kitabdan götürülmüşdür.Kitab "Qanun" nəşriyyatı tərəfindən Azərbaycan dilinə çap olunmuşdur.

Yorumlar